W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”. 

Program ten kierowany jest do starszych uczniów szkoły podstawowej , uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny. 

Głównym założeniem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej. 

 

Program realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

Koordynator projektu:  Agnieszka Bogusłowicz