Rodzicom ku uwadze!

Kwiecień- maj 2018r.

Jak chronić dziecko przed ryzykownymi zachowaniami?

Fakty i mity na temat podatności na zachowania nałogowe

Zwykle splot różnych czynników ryzyka decyduje o pojawieniu się problemowego zachowania. Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje lub warunki, które sprzyjają powstawaniu zachowań ryzykownych, np. brak odpowiedniego nadzoru rodziców, nieograniczony dostęp do nowych mediów, nadpobudliwość psychoruchowa dziecka, wysokie kieszonkowe.

Fakty i mity na temat uzależnienia od nowych mediów

1.      Nadużywanie nowych mediów wynika z nudy. Dzieci mają za dobrze i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wystarczy im to ukrócić i problem będzie rozwiązany.

MIT. Nadużywanie komputera czy Internetu może być objawem realnych kłopotów psychicznych młodego człowieka. Należą do nich: zaburzenia nastroju, lęk, silny stres, depresja. Problemy z kontrolą swojego zachowania i aktywności w sieci mogą być powiązane z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami kontroli impulsów. Mogą być też powiązane z trudnościami w relacjach z grupą rówieśniczą. Długie godziny przed ekranem komputera spędzają dzieci osamotnione, odrzucone przez rówieśników, reagujące wrogością lub agresją na niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.

2.      Zbyt uległa postawa rodziców wobec dziecka jest przyczyną uzależnienia od nowych mediów.

 

MIT. Zwiększone ryzyko nałogowego korzystania z nowych mediów wiąże się z niską jakością relacji w rodzinie, a nie tylko ze zbyt uległą postawą rodziców wobec „zachcianek” dziecka. Jeśli rodzice pozostawiają dziecko bez wsparcia i dozoru, to narażają je na kontakt z niebezpiecznymi treściami, licznymi zagrożeniami związanymi z siecią oraz z nadmiernym przesiadywaniem przed ekranem. Do ucieczki dzieci w wirtualny świat nowych mediów prowokują również konflikty pomiędzy rodzicami, nadmierne i nieadekwatne wymagania oraz surowa dyscyplina wobec dziecka. Niski poziom zaangażowania rodziców w sprawy dziecka może również stanowić jeden z czynników ryzyka uzależnienia od nowych mediów.

3.      Chłopcy są bardziej podatni na nałogowe korzystanie z nowych mediów niż dziewczęta.

MIT. Wbrew obiegowej opinii nie ma na to dowodów. Odnotowuje się natomiast odmienne preferencje dotyczące użytkowania nowych mediów. Chłopcy częściej wybierają gry komputerowe, dziewczęta zaś częściej używają komunikatorów i serwisów społecznościowych.

4.      Tablet, smartfon i TV to bardzo skuteczne narzędzia dyscyplinujące.

MIT. Połowa rodziców (49%) sięga po nowe media chcąc nagradzać lub odbiera je, chcąc dziecko ukarać. Mimo, że wykorzystanie tabletu czy smartfona często w takich sytuacjach okazuje się skuteczne, to z perspektywy długofalowych oddziaływań wychowawczych może okazać się szkodliwe. Kiedy są używane jako kara i nagroda, dziecko nadmiernie koncentruje się na myśleniu o nich, gdy są dla niego niedostępne i na korzystaniu z nich, gdy są dla niego dostępne. W efekcie może ono przejawiać więcej niepożądanych zachowań w związku z przeżywaniem silnych emocji i nadmiernie koncentrować się na nowych mediach.

5.      Dzieci z diagnozą ADHD i depresji są bardziej niż ich rówieśnicy narażone na uzależnienie od Internetu.

FAKT. Badacze zaobserwowali związek pomiędzy występowaniem ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i depresją a nałogowym korzystaniem z nowych mediów. Dlaczego? Po pierwsze Internet jest rozrywką szybko nagradzającą i dostarcza coraz to nowych bodźców. Po drugie, pozwala eksperymentować ze swoim wizerunkiem i tworzyć lepsze, wirtualne wersje siebie. W takiej sytuacji może zacząć być postrzegany jako dobry sposób na polepszenie sobie nastroju i rekompensowanie niedostatków prawdziwego życia. Internet staje się środowiskiem, w którym chce się przebywać jak najczęściej, co prowadzi do nałogowego zachowania.