Mierzenie uczniów przyjętych do klas I-VIII SP w celu uszycia stroju galowego

– ul. Mickiewicza 43 – parter-JADALNIA.

19 lipca (czwartek) w godz. 16.00-18.00

 Odbiór uszytych strojów galowych i zakup strojów codziennych:

30, 31 sierpnia (czwartek, piątek) w godz. 16.00-18.00

 pani krawcowa Krystyna Winkiewicz tel. 608 391 088

UWAGA:

Mierzenie dzieci będzie odbywało się tylko w wyżej wymienionych terminach. Innych terminów nie będzie, z powodu niemożności wykonania dodatkowych zamówień w terminie do 01.09.2018r. Obecność dzieci w strojach galowych w dniu 01 września jest obowiązkowa.

Są jeszcze miejsca na basen dla chętnych uczniów od września do czerwca. Oplata: 550 zł-mały basen ; 520-duży basen -ul. Włókiennicza ; (basen, dojazd, opieka nauczyciela ze szkoły, ratownika i instruktora). Wpłaty można dokonać w sekretariacie.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1 % podatku dochodowego w celu wsparcia działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szkoły Sióstr Misjonarek nr KRS 0000148800.