Medal „Diligentiae – za pilność”

 Dnia 03 września 2018r. uczennica naszej szkoły – Alicja Gudowska z klasy VIII b oraz Pani Barbara Zieziulewicz (nauczyciel języka polskiego) otrzymały z rąk prezydenta miasta odznaczenie „Diligentiae – za pilność”. Medal ten, ustanowiony w 1767r. przez króla Stanisława Augusta, przyznawany jest w naszym mieście od 14 lat najlepszym uczniom oraz ich mistrzom – nauczycielom towarzyszącym młodzieży na drodze rozwoju. Ala znalazła się wśród 90 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa. Medal ten, jak stwierdził Pan Tadeusz Truskolaski, „jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju”. Ali i Pani Basi serdecznie gratulujemy!