DRODZY RODZICE

 DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018 ROKU

 JEST DNIEM USTAWOWO WOLNYM.

 W TYM DNIU NIE BĘDZIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZYCH.

 W SZKOLE NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ OPIEKI DLA DZIECI.