IV MIEJSKI KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

MIŚ PRZYJACIELEM KAŻDEGO DZIECKA”

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. PLASTYCZNY – „Mój przyjaciel miś” dla uczniów klas I – III Forma pracy: praca plastyczna wykonana techniką dowolną, format A3

  II. LITERACKI – „Misiowa mruczanka” Skierowany do uczniów klas II i III Forma pracy: wiersz. Wszystkie prace powinny mieć dołączoną metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna Termin: 10 listopad 2015 do biblioteki

   

  Konkurs plastyczny z okazji „Światowego Dnia Misia” tylko dla klas I.

  Organizator Książnica podlaska Filia nr 1 Prace inspirowane mogą być dowolnymi fragmentami różnych książek Technika: technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka) Maksymalny format prac A4. Prace nie mogą być oprawione Termin 19 listopad do biblioteki

   

   

Projekt edukacyjny V JESIEŃ TALENTÓW  2015 – „ Z inspiracji księdza Jana” SP nr 2

1) Konkurs recytatorski poezji i prozy ks. J. Twardowskiego ucz. Kl 4-6 Termin do 5 listopada zgłoszenie

 

2) konkurs poetycki „ Jakim cudem jest drzewo” Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz /tradycyjny lub współczesny/ nawiązujący do twórczości Księdza Jana Twardowskiego. Dla uczniów kl. III-IV, V-VI pracę dostarczamy w 4 egzemplarzach.

3) konkurs plastyczny „ Jakim cudem jest drzewo”. Wykonaj dowolną techniką (format A3 lub A4) pracę na temat: „Jakim cudem jest drzewo!”. Dla ucz. kl. I-III i IV-VI

Dzieła oceniane będą w następujących kategoriach: uczniowie klas I - III szkół podstawowych, uczniowie klas IV – VI. Termin: 10 listopad 2015r


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci i młodzieży - - i Ty możesz zostać św. Mikołajem”

 

Konkurs plastyczny klasy 0 – III , IV – VI szkoły podstawowej.

Format prac: A3 lub A2. Technika plastyczna – dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, collage i inne techniki płaskie). Niedopuszczane są prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą Termin: 10 listopad do biblioteki

 

Konkurs literacko – plastyczny pamięci Simony Kossak -Polskie Radio Białystok

Przygoda ze zwierzęciem, domowym lub leśnym. . Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy literackiej, w dowolnej formie, traktującej o relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem oraz własnoręczne zilustrowanie swojej historii. Termin: 23 listopad do biblioteki

 

XVII Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja” dla wszystkich

Technika dowolną (bez komputerowej). Pocztówka musi być oprawiona w passe-partout (szerokość ramki 0,5 cm z każdej strony). Całkowity rozmiar pocztówki to 11 cm x 16 cm. Niedozwolone jest użycie plasteliny oraz gotowych elementy, jak (cekiny, guziki, serwetki z nadrukiem, muszelki itp.) Termin 24 listopad do biblioteki

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kartka świąteczna do Papieża Franciszka”

Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie kartki świątecznej specjalnie dla Papieża Franciszka. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, ale zabronione jest wykorzystywanie materiałów sypkich lub plasteliny. Na kartce mogą znajdować się życzenia świąteczne (opcjonalnie).
Format prac: A4 lub mniejszy Termin: 25 listopad do biblioteki

Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym – konkurs plastyczny

 

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającej wybranego ptaka drapieżnego (lub ptaki drapieżne) w ich naturalnym środowisku. Technika wykonania prac dowolna - malarstwo, rysunek, grafika, prace przestrzenne. Organizator Białostockie Muzeum Wsi. Format prac dowolny. Termin: 30 listopad do biblioteki