Regulamin konkursu plastycznego  

pt: "W świecie baśni" 

  1. Organizator konkursu:  

Justyna Wysocka - Nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament 

Grażyna Malinowska-Czerkas - bibliotekarz w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament 

  1. Cele konkursu:  

-Rozwijanie zainteresowania światem literatury baśniowej. 

-Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. 

-Rozwijanie wrażliwości artystycznej 

-Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 

-Promowanie młodych talentów 

  1. Uczestnicy 

-Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku 

  1. Forma oraz format pracy 

-Uczniowie wykonują tylko jedną ilustrację ulubionej baśni w formacie A3 lub A2 . Prac nie oprawiamy. 

-Technika wykonania prac plastycznych : pastel 

  1. Kryteria oceny pracy: 

-Zgodność z tematem 

-Pomysłowość 

-Estetyka wykonania 

  1. Termin: 

-Termin składania prac do 11.03.2016 r. do biblioteki szkolnej. 

-Termin rozstrzygnięcia konkursu 18.03.2016 r.