Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursach o zasięgu wojewódzkim

1. "JESTEM KIBICEM Z KLASĄ" w dwóch kategoriach:
a)klasy 0-IV – praca plastyczna.
b)klasy V-VII – praca literacka lub plastyczna termin szkolny 17 listopad 2017. Ogranizator SP 37 Białystok.
2. VII Jesień Talentów "Z inspiracji Księdza Jana" termin szkolny 10 listopad 2017r.
a) Konkurs poetycki dla uczniów z klas  I - III i IV - VII szkół podstawowych. 

b)Konkurs plastyczny dla uczniów z klas z klas III – VII.

c)Konkurs recytatorski dla uczniów z klas IV - VII szkół podstawowych 

 

3. Misiowy konkurs - II edycja! KONKURS FABRYKI MISIA dla dzieci w wieku 1-12 lat.

 Regulamin http://www.fabrykamisia.pl/pliki/regulamin-konkursu-2edycja.pdf

 
4. Konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Za co kocham Polskę?" 

 

 
Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami!