Strój szkolny i dzień kolorowy

 Dniem, w którym można przychodzić do szkoły na kolorowo, czyli "Dniem Kolorowym" dla wszystkich uczniów klas  I - VI SP jest PONIEDZIAŁEK (z wyłączeniem uroczystości i świąt). We wszystkie inne dni tego tygodnia uczniowie naszej szkoły przychodzą w codziennych strojach szkolnych.

 Noszenie stroju szkolnego jest obowiązkiem ucznia i wpisane jest w Wewnątrzszkolny System Oceniania i wpływa na ocenę z zachowania.

Strój szkolny codzienny  

   

 Strój szkolny galowy