Dobre praktyki szkoły w dziedzinie wychowania, profilaktyki, promocji zdrowia w roku szkolnym 2011/12: