Spotkanie z policjantami

W dniu 30 kwietnia 2015 roku uczniowie klas III naszej szkoły spotkali się z policjantami, aby dowiedzieć się jak wygląda praca policji, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Więcej zdjęć galeria


 

Spotkanie z trenerem psów

20 marca w naszej szkole klasy I-III spotkały się z trenerem psów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami o tresurze psów.

Zapraszamy do galerii zdjęć!


 Spotkanie z p. Krzysztofem Jodczykiem z IPN

Dnia 17 października 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Krzysztofem Jodczykiem, pracownikiem białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Było ono poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego. 

 

P. Jodczyk przybliżył naszym uczniom ówczesną sytuację, zarówno osób walczących z okupantem, jak również ludności cywilnej. Młodzież mogła również odsłuchać oryginalne fragmenty listów kolportowanych wówczas przez pocztę polową.

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. 

Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. 

Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. 

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Zapraszamy do galerii zdjęć!


 Spotkanie ze Skautem

Dnia 10 października 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Krzysztofem Kuleszą, przewodniczącym białostockiego środowiska harcerskiego.

Pan Krzysztof jest założycielem i działaczem Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Skauci Europy. Na spotkaniu przybliżał uczniom cel 

założenia organizacji, jej historię oraz zasady według których działa ona dziś. 

Podczas spotkania zaprezentowano materiały multimedialne przedstawiające zbiórki harcerzy, uroczystość ślubowania, a także harcerskie 

zabawy oraz zawody o zasięgu międzynarodowym.

Pan Krzysztof zachęcał również naszych uczniów, do wstępowania w szeregi reprezentowanej przez siebie organizacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć!