VII ORSZAK TRZECH KRÓLI
w naszym mieście

 I Trzej Królowie ze Wschodu przybyli…!

 Ewangelista Św. Mateusz pisze: Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę (Mt 2, 11). W ten sposób spełniły się prorockie zapowiedzi: I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz 60,3), zaś w Ps 72, 10 czytamy: Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę.

 Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my powitać Jezusa…

 

  6 stycznia 2019 r. pójdziemy za  Trzema Królami z hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. 

 Zbiórka na placu Pałacu Branickich o godz. 11. 30

 (czerwony orszak)

  Uczniowie naszej szkoły ubrani w czerwone stroje reprezentują

 ORSZAK EUROPEJSKI.

 

 Ustawiamy się czwórkami, rodzice obok orszaku.

 Rozpoczęcie Orszaku o godz. 11. 45

  Trasa Orszaku bez zmian: ul. Legionowa, św. Mikołaja, Lipowa, Katedra.

  Po Orszaku możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w katedrze o godz. 14. 00.